درمان بیقراری کودک علت گریه نوزاد

درمان بیقراری کودک علت گریه نوزاد
درمان بیقراری کودک علت گریه نوزاد روانشناسی کودک بسیار مورد توجه علم پزشکی و درمانگری می باشد.
گریه کودک و شنیدن گریه مداوم کودک بسیار دشوار است اگر کودک شما شروع کرد به گریه کردن چه کاری باید کرد؟ وقتی کودک‌ گریه می‌کند باید بلافاصله بغلش کرد یا اینکه باید کمی صبر کرد.

درمان بیقراری کودک علت گریه نوزاد


دلیل گریه کردن نوزادان و روشهای آرام نمودن آنها گریه کودک شما معناهای گوناگونی دارد.گریه نوزاد اغلب چند هفته تولد نوزاد احتمالاًتولد شروع وهفتگی به اوج میرسد. اگر کودک نوزاد شما دایم گریه کند و نتوانید او را ساکت کنید چه کاری باید کرد.
این سی دی به چند علت گریه کودکان و نوزادان اشاره شده و وقتی علت گریه تشخیص داده شد آنرا رفع مینمایید و درمان بیقراری کودک را بعد از پیدا کردن علت گریه نوزاد خواهید آموخت این مجموعه در پزشکی و طبابت کاربرد فراوان دارد.
زبان کودکان را بفهمیم
انقلابی در زندگی شما ایجاد خواهد شد !!
کودک شما بی دلیل گریه نمی کند؟!
به راحتی به خواسته های کودکان پی ببرید .
آیا می دانید کودکان با گریه های مختلف خواسته های خود را اعلام می کنند؟!
آیا می دانید هرگریه خاص کودک نشان دهنده یکی از خواسته های اوست؟!
درمان بیقراری کودک علت گریه نوزاد


آیا می دانید هر گریه کودک نشان دهنده یکی از خواسته های اوست ؟
مترجم گریه کودک
نفوذ به دنیای پر رمز و راز کودکان
با این مجموعه از بچه دار شدن نخواهید ترسید .
Owh = Im Sleepy
خوابم می آید !
Neh = Im Hungry
گرسنه ام !
EH = I Need To Burp
من جیش دارم !
Eair = I Have Lower Gas
دل پیچه دارم !
Heh = Im Experiencing Discomfort
یک مشکلی دارم !
مناسبترین مجموعه برای مادران جوان
نرم‌افزار ترجمه گریه کودک
پرفروشترین محصول در ارتباط با کودکان در سال 2009و2010
بهترین محصول برای مادران شاغل
چگونه با نوزادان خود صحبت کنیم؟
کودکان شما حرف می زنند
با این مچموعه به راحتی متوجه حرفهای کودک خود می شوید
دنیای شما عوض خواهد شد؟
نرم‌افزار ترجمه گریه کودک
آیا می دانید هر یک از حرکات کودک شما معنی دارد؟
انقلابی در زندگی شما ایجاد خواهد شد
آیا می دانید هرگریه خاص کودک نشاندهنده یکی از خواسته های اوست؟
نرم‌افزار ترجمه گریه کودک
درمان کلافگی نیمه های شب
از لحظه تولد با کودک خود صحبت کنید
نفوذ به دنیای پر رمز و راز کودکان
با این مجموعه از بچه دار شدن نخواهید ترسید
نرم‌افزار ترجمه گریه کودک یکی از محصولات خوب پزشکی برای درمان کودکان و بیقراری نوزادان میتواند مفید باشد و مادران با تهیه سی دی آموزشی گریه فرزند به علت و درمان آن واقف گردند.

نام محصول: درمان بیقراری کودک علت گریه نوزاد

شناسه محصول: 13

قیمت: 14,000 تومان

محصول دسته نرم افزار و فیلم آموزشی و زیر دسته علوم پزشکی

قیمت : 14,000 تومان