گردش در بدن با نرم افزار آناتومی انسان

گردش در بدن با نرم افزار آناتومی انسان
تکنولوژی پزشکی را با طراحی نرم افزارهای تخصصی آناتومی بدن انسان (Human anatomy) برای آموزش به دانشجویان رشته پزشکی و دانش آموزان و تمام افرادی که نیاز به شناخت دقیق با جزئیات بدن انسان دارند, بوجود امد.

گردش در بدن با نرم افزار آناتومی انسان


گردش در بدن با نرم افزار آناتومی انسان شما را با یکایک اندامهای درونی و بیرونی آشنا و به نکات دقیقی که برایتان نامفهوم بود, میرساند اگر میخواهید در بدن وارد شوید, نرم افزار Human Body حرفه ای ما کار شما را آسان خواهد کرد و دیگر نیاز به کالبدشکافی نخواهد بود.
گردش در بدن با نرم افزار آناتومی انسان


این آموزش مجازی بسیار دقیق و حرفه ای تمام رشته های پزشکی طراحی شده است.نرم افزار Human anatomy در تمام کامپیوترها قابل اجرا بوده و برای تشریح کامل بدن, به اساتید و معلمان کمک خواهد کرد.

نام محصول: گردش در بدن با نرم افزار آناتومی انسان

شناسه محصول: 20

قیمت: 13,800 تومان

محصول دسته نرم افزار و فیلم آموزشی و زیر دسته علوم پزشکی

قیمت : 13,800 تومان