کفی طبی ماساژ دهنده مغناطیسی

کفی طبی ماساژ دهنده مغناطیسی کاملا پزشکی بوده که برای تمام افراد جامعه اعم از کودک و نوجوان و بزرگسال زن و مرد لازم و مورد استفاده میباشد هر شخصی که به تندرستی و سلامت خود و خانواده اهمیت میدهد, باید از کفی طبی ماساژ دهنده مغناطیسی استفاده نماید زیرا بهترین کفشها بدون داشتن کفی استاندارد پزشکی از قابلیت محافظت پاهایتان برخوردار نیستند داشتن کفش باکیفیت همراه با کفی طبی ماساژ دهنده مغناطیسی میتواند سلامت پا و کل بدن را تضمین نماید در ادامه با ریز جزئیات این وسیله و تجهیزات پزشکی موجود در آن بیشتر آشنا میشویم.

کفی طبی ماساژ دهنده مغناطیسی


باتوجه به تحقیق و مطالعه صورت گرفته ارتباط تنگاتنگی مابین کف پاواعضا گوناگون بدن دیده میشودایجاد فشار وجذب انرژی درست درنقاط خاصی میتوان براعضای مرتبط تاثیر تاثیر زیادی بوجود آوردواز کفی ماساژ دهنده مغناطیسی پا به پابا توجه به برجستگیهاو فرو رفتگیهای اختصاصی وتعبیه آهن ربای دائمی درنقاط خاصی از کفی که موجب توزیع متعادل ودرست انرژی درکف پاها ونقاط مرتبط کل بدن میشودعلاوه بر ماساژروی نقاط مهم انعکاسی درکف پاتوسط کفی ماساژدهنده مغناطیسی پابه پا
داشتن آهن رباهای دائمی متعددباگوس سطحی مجازجهت تاثیر گذاری برروی سرعت گردش خون درهنگام سرپاایستادن ولذت بردن در پیاده روی طولانی از ویژگیهای منحصر به فردومهم کفی طبی ماساژ دهنده مغناطیسی است لذاباتوجه بر فراوانی کفی ووجود انواع مختلف ازنظرمواد تشکیل دهنده ویژگی آن داشتن میدان مغناطیسی مناسب ودائم وتاییدشده در نقاط خاص کفی که درتماس باکف پاقرار داده میشوداست همچنین قابلیت تنظیم براساس اندازه کف پای فرد نیزدارددر ساخت کفی طبی ماساژ دهنده مغناطیسی برای جلوگیری از بوی بد ازموادی استفاده گردیده که باعث داشتن قابلیت شستشوبا آب وصابون دوام بالا وایجاد مکانی سالم وبهداشتی درکفش میگردد.
کفی طبی ماساژ دهنده مغناطیسی


روش عمل کفی طبی ماساژ دهنده مغناطیسی:
مطالعات زیادی بین تحریک مغناطیسی کف پاوعملکرد اعضای گوناگون انسان را انجام داده اندکه باتوزیع متعادل و درست انرژی مغناطیسی درنقاط خاصی ازکف پامیشود موجب تاثیر گذاری براعضای مرتبط با آن در تمام بدن گردید

تعدادی از ویزگیهای کفی طبی ماساژ دهنده مغناطیسی:

ماساژ کف پا وجلوگیری از درد وخستگی اندام

پیاده روی بدون خستگی و دلچسب

ماساژ پاهای شما

داشتن وزن خیلی کم و دوام بسیار زیاد با گردش هوا در کف پا

کسنی که از دستگاه ضربان ساز قلب استفاده میکنند و یا باردار هستند و یا حساسیت دارند نباید از کفی طبی ماساژ دهنده مغناطیسی استفاده نمایند.
در هنگام سفارش کفی مغناطیسی سایز کفشتان را اعلام نمایید.

نام محصول: کفی طبی ماساژ دهنده مغناطیسی

شناسه محصول: 5

قیمت: 35,000 تومان

محصول دسته پزشکی و سلامت و زیر دسته لوازم و تجهیزات پزشکی

قیمت : 35,000 تومان