فنر فلزی توتال کور تن تاک

فنر فلزی توتال کور تن تاک
فنر فلزی توتال کور تن تاک یکی از مهمترین قطعه دستگاه های ورزشی Spring Total Core و تن تاک میباشد.

فنر فلزی توتال کور تن تاک


فنرهای قبلی معمولا از جنس پلاستی بوده که کارایی لازم را نداشته و زود از بین میرود به همین دلیل جایگزین این فنرها فنر فلزی توتال کور برای دستگاه های ورزشی
دراز و نشست و تن تاک بوجود آمد که به آسانی جایگزین فنرهای ضعیف غیر فلزی میگردد.
فنر فلزی توتال کور تن تاک


در این دستگاه ها معمولا از دو فنر استفاده مینمایند که خرابی این فنرها عملا دستگاه را بلا استفاده مینماید با تهیه فنر فلزی Spring Total Core مشکل این دستگاه ورزشی حل میگردد.
ورزش با توتال کور را با نصب فنر مقاوم از جنس فلز دنبال نمایید.

نام محصول: فنر فلزی توتال کور تن تاک

شناسه محصول: 9

قیمت: 50,000 تومان

محصول دسته لوازم و دستگاه و زیر دسته ورزشی

قیمت : 50,000 تومان

محصولات مرتبط